محرم 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

                                            باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

                                             بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

                                          کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب

                                         کاشوب در تمامی ذرات عالم است 

منبع اصلی مطلب : باشگاه فرهنگي ورزشي نخل شميل پايين
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : محرم